Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Programma 2020

Alkmaar, maart 2020

Beste mensen,

Vanwege de maatregelen, die van ons allen worden verlangd ter bestrijding van het coronavirus, passen we ook het jaarprogramma van het AIA aan. Dit houdt in dat tot de zomer onze publieksactiviteiten komen te vervallen.

De voor het voorjaar geplande lezingen worden verplaatst naar het najaar, en de Dag van de Architectuur in juni komt te vervallen.

Vanaf september willen wij de draad weer oppakken. Onderstaand treft u het programma zoals wij dat in de tweede helft van dit jaar hopen uit te voeren.

Ed Diepenmaat, voorzitter AIA

ARCHITECTUUR IN ALKMAAR
Stichting Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA) stelt zich ten doel de belangstelling voor architectuur in Alkmaar en omgeving te stimuleren en de aandacht te vestigen op de ontwikkelingen in het vakgebied. Onder architectuur verstaan we het totale werkterrein van de ruimtelijke ordening, dus inclusief stedenbouw, landschapsarchitectuur en de inrichting van de openbare ruimte. Ook betrekken wij daarbij de vakgebieden van de binnenhuisarchitectuur en industriële vormgeving. Voor dit doel organiseren wij lezingen, tentoonstellingen, symposia, excursies, en incidenteel andere activiteiten. Bovendien organiseren wij jaarlijks de Dag van de Architectuur.

Jaarthema: ‘HOE GAAN WE OM MET DE RUIMTE?’
In 2020 willen wij bijzondere aandacht besteden aan de claims die op dit moment gelijktijdig op de ruimte om ons heen worden gelegd. De Natura 2000 gebieden moeten worden beschermd en liefst met elkaar verbonden worden tot een Nationaal Natuur Netwerk (NNN), en de provincie komt met de aanwijzing van bijzondere provinciale landschappen. Tegelijk moeten volgens het programma van de Ruimtelijke Energie Strategie (RES) plekken voor windmolenparken en zonneweides worden aangewezen. En intussen verschijnen overal in Nederland enorme distributiecentra en datacenters, en is er een groot tekort aan voldoende ruimte voor woningbouw. En tel daarbij nog de kwestie van de bodemdaling en de zeespiegelrijzing. Ziedaar een grote nationale problematiek.


Voor wat betreft de rol van de architectuurcentra past hierbij uiteraard bescheidenheid. Het totaal van deze problemen vraagt om een regie op nationale schaal. In de Tweede Kamer klinken intussen dit soort geluiden. Ed Nijpels, voormalig minister van VROM, juicht dit toe en spreekt van een wederopstanding van de ruimtelijke ordening. Een boeiende en hoogst noodzakelijke ontwikkeling. Als Architectuurcentrum kunnen wij hooguit in de marge daarover meepraten. Maar dat is belangrijk genoeg en ons jaarprogramma is daarop gericht.

Aangepast AIA JAARPROGRAMMA 2020:

AIA-Lezing

30.09.2020 SCENARIO'S VOOR ZEESPIEGELSTIJGING
Eric-Jan Pleijster, landschapsarchitect en medeoprichter van LOLA Landscape Architects.

24.11.2020 EXTREME VERDICHTING, BOUWEN BOVEN HET SPOOR
Lars van Hoften van UN Studio

Data en namen sprekers onder voorbehoud. Definitieve aankondigingen volgen via onze nieuwsbrieven.

AIA-Fietstocht

HELAAS UITGESTELD: 25.10.2020 FIETSTOCHT PIET TAUBER
Er wordt door het AIA en de Historische Vereniging Alkmaar (HVA) een fietstocht georganiseerd langs projecten van de Alkmaarse architect Piet Tauber. Klik hier voor meer informatie.

VRIENDEN VAN ARCHITECTUUR ZIJN VRIENDEN VAN AIA
Word ook Vriend van AIA voor elk bedrag tussen 20 en 100 euro per jaar. Als vriend ontvangt u uitnodigingen voor alle activiteiten van het AIA. In bepaalde gevallen zal voor vrienden een korting gelden op de prijs van onze producten.
Hierbij nodigen wij u graag uit u te melden als Vriend van het AIA via info@aia-alkmaar.nl of onze website.