Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Archief AIA-Lezingen 2010

2 november Lezing door Dirk Jan Postel (Kraaijvanger•Urbis)

'Bergen betekenis en begrip'

Dirk Jan Postel is de ontwerper van het museum Nieuw-Kranenburg in Bergen. Een aanzienlijke uitbreiding van de bestaande villa Kranenburg, waarin ook het KCB, museum Sterkenhuis en de kunstuitleen worden gehuisvest. Het structurerende idee voor de uitbreiding bestaat uit een reeks ‘wanden in landschap’. Zo ontstaat een gevarieerde reeks van ruimten, die alle zicht op de mooie omgeving houden. In de lezing zal Dirk Jan Postel een toelichting geven op het ontwerp van het museum, en op meerdere andere ontwerpen. Ook zal hij de rol die de begrippen transparantie, context en betekenis in zijn werk spelen, nader uitdiepen. Zonder de grenzen van de pretentie te overschrijden, is de lezing een pleidooi voor een architectuur die stevig is geworteld in de mogelijkheden en behoeften van het heden. Dirk Jan Postel heeft zeer uiteenlopende projecten in Nederland en in het buitenland gerealiseerd. Zo staat in Bourgondië, Frankrijk, een prachtig, meditatief glaspaviljoen, en ontwierp hij het nieuwe Stadhuis van ’s-Hertogenbosch, the British School in Den Haag, de ambassadewoning in Peking en een glazen huis in Almelo. Bij deze en andere ontwerpen van zijn hand blijkt dat voor Postel transparantie, ruimteverbindingen en zichtlijnen essentieel zijn voor de expressie en de sfeer van zijn gebouwen. Het domein van Postel is vooral dat van complexe en publieke programma’s in een binnenstedelijke context. Juist om het unieke karakter van de Europese binnenstad en/of de subtiele waarden van het Hollandse landschap te behouden, is daarbij modernisering op gewogen wijze noodzakelijk. Kenmerkend is daarbij de precisie in detaillering, het integreren van gebouw en interieur en het plezier in het maken. Postel heeft veel onderzoek gedaan naar materialen, materiaalcombinaties en de constructieve mogelijkheden van glas.

Dirk Jan Postel
Dirk Jan Postel is o.a. de architect van het Stadskantoor Vlaardingen; Provinciehuis Noord-Holland (Haarlem) en het Stadskantoor Utrecht.

11.5.2010 LEZING door RENé VAN ZUUK (René van Zuuk Architekten)

René van Zuuk
'Ieder project gedragen door concept'

De onderliggende drijfveer in alle onderwerpen is de zoektocht naar een zo eenvoudig mogelijke productiemethode met een zo groot mogelijk effect. René van Zuuks technische kennis is hierbij van grote waarde. Ieder project komt voort uit een idee, een concept dat het hele project draagt. De principes zijn tot nu toe te verdelen in vier categorieën zijnde: structuur, bouwtechniek, constructie en functionaliteit. In elk ontwerp komt één of meerdere van deze principes terug. Arcam is het resultaat van het transformeren van blob-architectuur naar een gemakkelijk bouwbare architectuur waarbij conventionele bouwmaterialen gebruikt kunnen worden. Het ontwerp voor De Verbeelding is afgeleid van de bouwmethodes die gebruikt werden door de eerste boeren die in Flevoland gingen wonen. Block 16 speelt in op de meest gangbare bouwmethodes binnen de woningbouw en probeert daarmee tot het uiterste te gaan. Bij meer recente projecten blijft de rol van de ‘vinding’ belangrijk. Zilverparkkade’s uniforme gevel toont een oneindig patroon dat het gehele gebouw inpakt. Bij Project X is de omgang met de bestaande bouwregels het uitgangspunt voor het huis geworden.

René van Zuuk
René van Zuuk studeerde bouwtechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 1988 afstudeerde. Direct na zijn afstuderen ging hij werken bij Skidmore, Owings & Merrill eerst in London en later in Chicago (1988-1989). In 1989 won hij de prijsvraag ‘Ongewoon wonen II’ in Almere met het ontwerp voor zijn eigen woonhuis ‘Psyche’. Met dit ontwerp maakte hij zich bekent als ontwerper van in het oog springende architectuur. Alles aan Psyche is speciaal; het gebruik en combineren van verschillende materialen, de ontwerpstijl, zelfs de wijze waarop het huis werd gesponsord. Na de oplevering van het project in 1993 vestigde hij zijn architectenbureau in Almere dat we nu kennen als René van Zuuk Architekten bv.