Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Archief AIA-Lezingen 2011

7 december LEZING door JULIETTE BEKKERING (Bekkering Adams architecten)

Bekkering Adams Architecten; Monica Adams & Juliette Bekkering

IDENTITEIT VAN GEBOUWEN EN HUN PUBLIEKE VERSCHIJNING

“Zoals de beeldhouwer het standbeeld los hakt uit het monolithisch stuk steen, zoekt de architect, ontwerpend, naar de identiteit van het gebouw, dat nog in de opgave verscholen ligt. Elk ontwerp is een zoektocht naar de identiteit die het gebouw aan moet nemen. Elk gebouw speelt een andere rol in het stedelijk landschap: het ene openbaar en uitnodigend, als zelfverzekerde kloeke gebouwen in het stedelijk landschap met een duidelijke identiteit, het andere juist meer privé , bescheiden en verstilt. Deze zoektocht naar de identiteit van het gebouw en de publieke ruimte is creatief, gelaagd en elke keer anders. In de lezing zal aan de hand van verschillende recentelijk gerealiseerde projecten van het bureau, de zoektocht naar de identiteit van het project geïllustreerd worden. Voor ons is het de uitdaging om gebouwen te ontwerpen met een sterke identiteit, losgehakt uit de ruwe steen.” Juliette Bekkering


1 november LEZING door MARINKE STEENHUIS (SteenhuisMeurs b.v.)

Marinke Steenhuis

HERBESTEMMING IN NEDERLAND

Wie de cijfers van de huidige leegstand optelt bij de cijfers van de te verwachten leegstand en die afzet tegen de haperende vraag door opdrachtgevers en gebruikers, weet dat we het voorlopig moeten doen met wat er staat. Zo heel veel nieuwbouw zal er de komende jaren niet meer bijkomen. Maar veel kansen tot herontwikkeling zijn er wel. Transformatie en herbestemming van gebouwen en gebieden is de belangrijkste nationale opgave voor de komende jaren. Zeven miljoen vierkante meter kantoorruimte staat leeg, kerkbesturen worstelen met hun verlaten gebouwen en de landbouw dreigt uit het landschap te verdwijnen. Voeg daarbij de bevolkingskrimp in gebieden aan de rand van Nederland en het is duidelijk dat de bouwopgave is veranderd in een ombouwopgave. De visies van de ontwerpers in Herbestemming in Nederland maken de meerwaarde duidelijk van de herbestemming van een gebouw, complex of landschap en vormen het debat over herbestemming in Nederland en daarbuiten.

3 mei LEZING door HANS VAN HEESWIJK (Hans van Heeswijk architecten)


WAT IS DE VRAAG?

Naar aanleiding van de Nederlandse Bouwprijs 2011 voor de Hermitage Amsterdam is architect Hans van Heeswijk gevraagd een lezing te geven met als thema ‘Binnenstedelijk bouwen’. Wat is de vraag? Dat is waar iedere opdracht mee begint. Wat het antwoord is, laat Van Heeswijk zien aan de hand van voorbeelden. Hij zal ingaan op de restauratie en transformatie van het voormalige verpleeghuis Amstelhof naar het state of the art museum dat het nu is. Ook de grootschalige verbouwing van het gemeentehuis en de nieuwbouw van de bibliotheek en parkeergarage in Heerhugowaard die in 2007 zijn opgeleverd, komen aan de orde. De Bibliotheek werd in 2009 verkozen tot beste bibliotheek van Noord-Holland. Ook andere projecten in de culturele sector komen aan bod, zoals de restauratie van de onlangs opgeleverde Muzerije in Den Bosch, de restauratie en nieuwbouw van het Graphic Design Museum in Breda.

7 april LEZING door JEF MüHREN (directeur Welstandszorg Noord-Holland)


MINDER REGELS MAKEN HET NOG NIET EENVOUDIGER
Gemeenten staan voor een ingewikkelde, soms verwarrende taak. Enerzijds is er de wens tot vermindering van de regeldruk en een afgeslankte overheid. Anderzijds is er de druk meer taken bij de lokale overheden te leggen. Taken zoals intensivering van het stedelijk gebied, kwaliteit van het landschap, zorg voor cultuurhistorisch erfgoed en een primaat voor hergebruik en herbestemming in plaats van grootschalige nieuwe uitbreiding. Complicerend is de opdracht dit voor elkaar te krijgen met snelle procedures aan de hand van transparante en heldere spelregels voor de burgers. Het rijk spreekt regelmatig met meerdere monden.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Met deze wet is het aantal afzonderlijke vergunningen sterk afgenomen. Maar de regels zijn uitermate complex. Met name die voor het vergunningvrij bouwen. Ook de veranderingen op het terrein van de modernisering van de monumentenzorg (MoMo) zijn, hoewel van een goede intentie, nog niet eenvoudig tot uitvoering te brengen.

2 maart LEZING door ANA ROCHA en MICHEL TOMBAL (Rocha Tombal Architecten)


SCHETSEN, LUISTEREN, DETAILLEREN
Rocha Tombal Architecten start aan de keukentafel. Het bureau bruist van de energie, krijgt projecten in portefeuille en groeit naar een zevenkoppig bedrijf. Dan slaat de economische crisis toe. Daardoor ontstaat er tijd om te doen waar het bureau goed in is: schetsen, luisteren, maquettes bouwen, lichtstudies uitvoeren, puzzelen tot de laatste millimeter, totdat ieder detail goed is. Dit leidt tot architectuur die het resultaat is van functionele overwegingen, een relatie met de omgeving aan gaat, gewoon mooi is en uitreikt naar iets meer, naar ‘het mogelijke’.

Het tweede deel van de lezing gaat over projecten die gerealiseerd of in aanbouw zijn. Een woonhuis op IJburg, een school in Den Haag, de renovatie van een kantoor in Hoorn, een huis in Leidsche Rijn en de Watertoren in Delft. De liefde en aandacht voor het ontwerpproces wordt vooral zichtbaar in het gebruik van de schets als communicatie- en als denkmiddel.

1 februari LEZING door RON BALTUSSEN (Hooyschuur architecten)


TRANSFORMATIE VERSUS RECONSTRUCTIE
Aan de hand van drie recent gerealiseerde cases wordt de herbestemming van een woongebouw/woonwijk geanalyseerd. In het ene geval is er sprake van een transformatie van binnenuit, waarbij de bestaande schil leidend is. In het tweede geval is er sprake van een reconstructie van buitenaf, hierbij is de bestaande verkaveling en het bestaande casco leidend. In het derde geval is er sprake van sloop- nieuwbouw op een complexe binnenstedelijke locatie. Met woord- en beeldmateriaal zullen de voors en tegens van deze drie verschillende aanpakken naast elkaar gelegd worden.