Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Archief AIA-Lezingen 2014

4 december LEZING door Nadine Bongaerts, Biotecture

AIA-Lezing_20141204_ass   AIA-Lezing_20141204_nadine

BIODESIGN

De natuur is misschien wel dé grootste inspiratiebron voor ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers. Bovendien laten we ons niet meer alleen inspireren, maar kunnen we de natuur op moleculair niveau aanpassen. We zijn in het tijdperk van de synthetische biologie beland, waarin we organismen voor allerhande toepassingen kunnen ontwerpen op basis van de genetische code. Binnen deze jonge tak van wetenschap werkt men o.a. aan het produceren van biomaterialen met geavanceerde eigenschappen, die nieuwe deuren zullen openen voor ontwerpers, kunstenaars en ingenieurs. Tijdens deze lezing zal Nadine Bongaerts haar visie geven op de ontwikkelingen uit de synthetische biologie en de invloed op de ontwerpwereld.

Nadine Bongaerts (1988) studeert af in de biotechnologie aan de Technische Universiteit Delft en ontwikkelt zich op jonge leeftijd tot een connector tussen wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven. Tijdens haar studie richt ze wetenschapscommunicatiebureau Biotecture op om ontwikkelingen in de life sciences actief te delen en te verbinden aan kunst/design, de maatschappij en het onderwijs.
In 2012 wordt zij de Nederlandse voorzitter van de Kairos Society, een wereldwijde gemeenschap van excellente jonge ondernemers die innovatie inzetten om de wereld vooruit te helpen. Bovendien is ze recentelijk actief als Global Community Director van HelloTomorrow en verantwoordelijk voor het bouwen van een wereldwijd ecosysteem voor innovatie dat synergie tussen disciplines en generaties creëert.

16 oktober LEZING door Hans Karssenberg, Stipo

2014.10.16_broedplaatsen   2014.10.16_Hans Karssenberg_Stipo

LEEGSTAND ALS KANS

Veel bedrijventerreinen krijgen te maken met leegstand. Een probleem, maar ook een enorme kans voor de stad. Met plekken waar dingen mogelijk zijn die elders niet kunnen, plekken waar geëxperimenteerd kan worden en met ruimte voor partijen die elders niet aan bod komen. Hoe breng je zo’n veranderproces op gang? Hoe kun je de energie uit het gebied zelf mobiliseren en die combineren met de aanwezige stedelijke en regionale energie? Met ZOHO Rotterdam als inspiratiebron gaan we op zoek.

Over economische netwerken en ketens, place-making, broedplaatsen, plinten en het leven op straat. ZOHO lag er een jaar geleden nog verloren en half leeg bij. Stipo heeft samen met corporatie Havensteder in 10 maanden tijd 10.000 m2 gevuld en het gebied opnieuw tot leven gewekt. We vertalen de inspiratie samen met u naar casussen in en rond Alkmaar.

 

Hans Karssenberg is partner en oprichter van Stipo. Stipo investeert als publieke ontwikkelaar in de kernwaarden van de stad. Belangrijke thema’s zijn de omslag van ‘stad maken’ naar ‘stad zijn’, het aanboren van de ziel van het gebied, de stad op ooghoogte, co-creatie en zelforganisatie, interdisciplinair werken en vertrekken vanuit de economische waardeketens en maatschappelijke kracht. Stipo is betrokken bij place-making-projecten zoals het Museumplein Amsterdam, binnenstadsaanpak, gebiedsondernemingen, coalities van nieuwe investeerders, en transformatieprojecten zoals ZOHO Rotterdam.

5 juni LEZING door ROB URSEM en ARIE VAN DER NEUT

Rob Ursem   Arie van der Neut

WAAROM BOUWEN WE NOG STEEDS MIDDELEEUWS?

‘De bouwsector wil zich maar niet laten veranderen. Terwijl in andere sectoren in een razend tempo nieuwe ontwikkelingen worden toegepast, staan wij nog steeds met bakken cement op een paar planken stenen te stapelen.’ Industrieel bouwer Rob Ursem en ontwerper Arie van der Neut vragen zich af waarom in de bouw de huidige technische en logistieke mogelijkheden niet beter worden benut. In deze lezing laat Rob Ursem vanuit zijn expertise als industrieel bouwer zien wat de mogelijkheden zijn. Arie van der Neut bespreekt de rol van de ontwerper in het proces.

 

Rob Ursem is commercieel manager bij Ursem Modulaire Bouwsystemen. UrsemModulaire Bouwsystemen is koploper in de wereld van het nieuwe bouwen en met het Ursem3D® Bouwsysteem worden gebouwen gerealiseerd voor studenten, jongeren, hotel- en zorgsector. Samen met opdrachtgevers, bouw- en installatiepartners, architecten en adviseurs is het bouwsysteem in de afgelopen decennia geperfectioneerd en vormt het een alternatief voor ‘het oude bouwen’.www.ursem.nl

 

Arie van der Neut is één van de vier partners van Studioninedots. Studioninedots is een internationaal opererend bureau met een werkterrein dat reikt van het ontwerp voor een stoel tot het vormgeven van een stad. Het bureau brengt vooruitstrevende ontwerpen voort die zich kenmerken door een vanzelfsprekende, schijnbare eenvoud en een rijke beleving. Studioninedots wordt internationaal gezien als een specialist op gebied van industrieel vervaardigde gebouwen. Die ontwikkeling is in 2006 begonnen met studentenwoningen in de Houthavens (A’dam). www.studioninedots.nl

17 april LEZING door MAX VAN AERSCHOT, stadsbouwmeester Haarlem

Max van Aerschot   Lezing 17 april 2014 - MRA
STADSBOUWMEESTER en METROPOOLREGIO
Zuid-Kennemerland is een regio met een rijke stedenbouwkundige en bouwkundige historie. Haarlem is de vijfde monumentenstad van Nederland. Om in de toekomst de kwaliteit van bebouwing en openbare ruimte te behouden en/of te verbeteren is het noodzakelijk dat daar zeer zorgvuldig mee wordt om gegaan. Ymond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer maken een onlosmakelijk deel uit van de metropoolregio Amsterdam. Door de mobiliteit van inwoners en bedrijven zijn economisch verkeer, arbeidsmarkt, woningmarkt, vervoersnetwerken en de ruimtelijke samenhang verweven tot één woon-,werk- en leefsysteem of één daily urban system. De unieke eigenschappen van deze regio leveren een belangrijke bijdrage aan de metropolitane opgaven en bieden tal van nieuwe kansen. De vraag dient zich daarbij aan welk bestuurlijk systeem voor de meest optimale bestuursvorm zal zorg dragen en op welke wijze advisering zal gaan plaatsvinden. De stadsbouwmeester kan de noodzakelijke integrale processen verbinden en van inhoudelijke adviezen voorzien, gevraagd en ongevraagd. Naast de ‘waarom en wat vraag’ zal hij zich concentreren op de ‘waar vraag’ met maximale ruimtelijke kwaliteit. Het gaat met name om de bijdrage op inhoud over de gemeentegrenzen, collegeperiodes en domeinen/sectoren heen.

Max van Aerschot studeerde in 1989 af aan de Academie voor Bouwkunst te Amsterdam en startte in 1991 zijn eigen bureau. Zijn eenmanszaak groeide uit tot een gerenommeerd bureau aan de Jansstraat. Inmiddels heeft Van Aerschot vele projecten op zijn naam staan. Kenmerkend voor al zijn ontwerpen is het respect voor ruimte en de historie van elke plek. Naast zijn werkzaamheden als architect is hij als gastdocent verbonden aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem/TU-Delft en publiceert hij in vak- en cultuurmagazines.
Sinds 2008 is Van Aerschot stadsbouwmeester van de gemeente Haarlem.

13 maart LEZING door KOOS BOSMA, hoogleraar Architectuurgeschiedenis VU

Koos Bosma   2014.3 Schiphol.nacht

SCHIPHOL: MEGASTRUCTUUR MET AIMABEL SMOEL

Naar aanleiding van het in september 2013 verschenen boek Schiphol megastructuur. Ontwerp in spectaculaire eenvoud gaat Koos Bosma nader in op de vraag hoe een zo snel en onvoorspelbaar groeiend ‘monster’ als een vliegveld toch een eigen ‘smoel’ kan worden bezorgd; een smoel waarvan je zelfs kunt gaan houden.

Koos Bosma doceert sinds 1991 en vanaf 2004 als hoogleraar Architectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies, geschiedenis van de moderne architectuur en stedenbouw bij de opleiding Kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij publiceert over grootschalige planningsexperimenten en projecten op het terrein van de woningbouw, stedenbouw en infrastructurele planning, zoals de grote Europese luchthavens en grensoverschrijdende erfgoedrelicten zoals de Atlantic Wall.
Onder redactie van Jan Kolen en Koos Bosma verscheen het studieboek, Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed, Nijmegen 2010. In 2012 bracht Amsterdam University Press de vertaling van Schuilstad in vertaling uit: Shelter City. Protecting Citizens Against Air Raids.

TAQATheater De Vest | Pleinzaal | Canadaplein 2 | 1811 KE | Alkmaar
Aanvang 20.00 uur
Toegang vrij

23 januari LEZING door TOM BERGEVOET en MAARTEN VAN TUIJL (temp.architecture, Amsterdam)

temp.architecture

BOUWEN AAN DE FLEXIBELE STAD
De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland is vastgelopen. De grootschalige, planmatige bouweconomie, die sinds de Tweede Wereldoorlog gericht is geweest op het realiseren van kwantiteit, garanties en eindbeelden, is onvoldoende flexibel om recente tendensen als leegstand en krimp het hoofd te bieden. Hierdoor neemt overal in Nederland, niet alleen in perifere gebieden maar óók in de grote steden, het oppervlak aan braakliggende bouwgrond en leegstaand vastgoed toe. In de lezing presenteren de sprekers een nieuwe, flexibele ontwikkelwijze die oplossingen biedt voor leegstand en krimp. Daarbij staan de actuele uitdagingen van de stad centraal: de transformatie van het bestaande, de invloed van de gebruiker en de omgang met een onvoorspelbaarheid. Op toegankelijke wijze worden de procesmatige, juridische, financiële en ruimtelijke instrumenten getoond, die tot nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden. Aan de hand van gerealiseerde projecten laat temp. zien hoe de flexibele stad eruit kan zien.

temp.architecture.urbanism
In 2011 richtten Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl temp.architecture op, een bureau voor architectuur, stedenbouw en onderzoek, dat zich richt op stedelijke transformaties. Het bureau werkt momenteel onder andere aan de verbouwing en renovatie van het Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder en, in een internationaal team van ontwerpers, aan de transformatie van een glasfabriek in Shenzen, China. Maarten van Tuijl en Tom Bergevoet schreven samen het boek ‘De Flexibele Stad - oplossingen voor leegstand en krimp’.

Tom Bergevoet
 (1972) woonde na zijn studie Architectuur aan de TU Delft in Japan en onderzocht daar het razendsnelle verandervermogen van Japanse steden. Tom werkte voor SANAA (Tokio), OMA, architectenbureau Koen van Velsen en architectuurstudio Herman Hertzberger. Tom is naast architect ook publicist, onderzoeker en docent aan onder meer de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Maarten van Tuijl (1972) is afgestudeerd in advanced architectural design aan Columbia University New York, waar hij met het project minimal urbanism (1998) een studie heeft gedaan naar lichte precisie-interventies met een groot effect op de lange termijn voor de Amerikaanse stad Peekskill. Na onder andere gewerkt te hebben voor Rafael Vinoly, Atelier Zeinstra van der Pol en UN Studio richtte hij samen met de Japanse architecte Naoko Hikami het multidisciplinaire ontwerpbureau na-ma architecture (2002) op, waarmee hij onder andere het Openbaar Ministerie in Groningen, het bezoekerscentrum voor het landgoed Schovenhorst en diverse woningbouwprojecten gerealiseerd heeft. Maarten is naast ontwerper ook publicist, onderzoeker en docent aan de TU Delft en diverse academies.