Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Archief AIA-Lezingen 2020

24-11 AIA-Lezing door Lars van Hoften (UN Studio)

20201126_UNStudioSkyline   20201126_UNStudioLarsvanHoften

Extreme verdichting
De schaarste aan ruimte in Nederland heeft stedelijke verdichting hoog op de agenda gezet. De afgelopen jaren zijn op veel plekken in de Randstad de verlaten havens, lege industrieterreinen en verloren groenstrookjes bebouwd. Maar wat is de volgende stap in verdichting? Hoe kunnen we onze schaarse grond optimaal benutten? En hoe zorgen we ervoor dat de stad voor iedereen aantrekkelijk blijft. Ook in tijden van de Covid-crisis.

Aan de hand van internationale voorbeelden wordt gekeken wat de kansen en uitdagingen zijn die extreme verdichting ons land te bieden heeft op sociaal, duurzaam en economisch vlak.

Lars van Hoften – associate architect UNStudio
UNStudio is een international architectenbureau gesitueerd in Amsterdam, Shanghai, Hong Kong en Frankfurt opgericht in 1988 door Ben van Berkel en Caroline Bos. UNStudio heeft verschillende grootschalige projecten gerealiseerd in Azie en Europa, waaronder de Erasmusbrug en Arnhem CS in Nederland. Lars van Hoften heeft gewerkt aan mixed-use highrise projecten in China, maar ook de metrolijn in Doha. In Nederland is hij betrokken geweest bij verschillende researchinitiatieven onder andere de Stad van de Toekomst en ondersteunt hij Ben van Berkel bij zijn rol in de Taskforce van de Bouwagenda.

30-09 AIA-Lezing door Eric-Jan Pleijster (LOLA Landscape Architects)

20200318_zeespiegel   20200318_EricJanPleijster

Scenario’s voor zeespiegelstijging
Naar een klimaat-gestuurde koers
Hoe kunnen we Nederland klimaat-adaptief inrichten? Hoe kunnen we grote ruimtelijke opgaven op het gebied van zeespiegelstijging, waterveiligheid en zoetwatervoorziening, landbouw en voedselvoorziening, energie, ecologie en biodiversiteit in Nederland met elkaar verbinden? Essentiële vragen waarvan de antwoorden gevat kunnen worden in Plan A: alles doen binnen onze mogelijkheden om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs na te komen.

Het vertrekpunt voor Plan B is dat Nederland meer opties nodig heeft dan Plan A biedt. Namelijk verschillende strategieën om als land te kunnen reageren op de effecten van klimaatverandering, zoals een versnelde zeespiegelstijging. Het is een eerste verkenning naar een van de mogelijke opties bij een versnelde zeespiegelstijging in een extreem maar niet ondenkbaar scenario: 2 meter in 2085, 3 meter in 2100 en 6 meter in 2200. Plan B schetst een positieve toekomst waarin Nederlanders op een hele andere manier omgaan met het wassende water.


Eric-Jan Pleijster (1977) is senior landschapsarchitect en medeoprichter van LOLA Landscape Architects (2006). Hij studeerde Landschapsarchitectuur aan Wageningen Universiteit (cum laude, 2003). Hij gelooft in het inzetten van natuurlijke landschapsprocessen om bestaande cultuurlandschappen te optimaliseren. Zijn benadering is klimaatbestendig en natuur-inclusief. Voorbeelden van projecten: ontwerp natuurverbinding Park Poelzone (2014), herontwikkeling Bijlmerbajes (2017) en Feyenoord City (2019). Zijn toekomstverkenning Plan B NL2200 (2019) stond aan het begin van een brede discussie over ruimtelijke ordening, klimaatverandering en zeespiegelstijging. Hij publiceerde o.a. de Stadsrandenatlas (2011) en de bestseller Dijken van Nederland (2014). In 2013 ontving hij de Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten en in 2014 de Europese Topos Landscape Award voor het oeuvre van LOLA. [Foto: Titia Hahne]

28-01 Lezing door Ard-Jan Lootens (Solid Timber, Utrecht)

20200126_houten revolutie   20200126_Ard-jan Lootens

De Houten Revolutie

Bouwen met natuurlijke materialen zit in onze genen volgens Solid Timber. Daarom werkt het bureau met natuurlijke manieren van construeren en gebruikt het bij al zijn projecten de meest veelzijdige- en hernieuwbare grondstof die de aarde te bieden heeft: hout. Aan de hand van diverse projecten met een volledige constructie in hout (CLT in combinatie met gelamineerd hout) wordt een overzicht geschetst van recente ontwikkelingen in massieve houtbouw. Er is aandacht voor de mogelijkheden van houtbouw om als gestandaardiseerde, circulaire bouwmethode de CO2-emissie in de gehele bouwsector significant terug te dringen.
Met de eerste hoogbouwprojecten in hout (tot hoogtes van circa 85 meter) wordt door velen al gesproken over een mogelijke ‘houten eeuw’, maar vooralsnog beslaat het marktsegment van houtbouw in Nederland niet meer dan circa vijf procent; waarvan massieve houtbouw (met gebruik van CLT) in 2020 mogelijk één procent zal zijn.
Als bouwen in hout in 2030 mogelijk de norm wordt voor volledig CO2-neutraal, modulair, remontabel en circulair bouwen, dan ligt er nog een grote opgave. Wat zal dit voor effect hebben op de inrichting van de productie- en bouwsector? Is het denkbaar dat de woningen van de toekomst nu geplant worden en groeien in de bossen rondom onze steden? En zal de woningbouw eindelijk de auto-industrie achterna gaan door op grote schaal kwalitatieve- en betaalbare woningen mogelijk te maken door volledige prefabricatie onder goede werkomstandigheden? Kortom: is de wijze waarop we bouwen in balans met onze natuur?

 

Ard-Jan Lootens (1985) is als partner en bouwkundig ingenieur van het constructieve ingenieursbureau Solid Timber betrokken bij complexe bouwopgaven in hout voor woningbouw, kantoren en publieke gebouwen in Nederland en Scandinavië.
Vanaf 2007 onderzoekt hij samen met houtconstructeur en tevens zakelijk partner Bas Boellaard (1984) het gebruik van CLT (kruislaaghout) in bouwmethodes. Hij werkte 10 jaar bij Powerhouse Company, o.a. als projectarchitect van de AmstelTower (Amsterdam). In 2014 werd Solid Timber opgericht.