Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Archief AIA-Lezingen 2015

10 december Lezing door JAAP GRABER en JOAN STEGENGA-RYDLEWSKA

20151210 AIA-Lezing H. vd Made (3)   20151210_team

Planning van vluchtelingenkampen

Amsterdam helpt bij planning van vluchtelingenkampen
De planning en realisatie van vluchtelingenkampen met meer dan 100.000 inwoners vraagt om een stedenbouwkundige aanpak. Op uitnodiging van minister Ploumen is Amsterdam actief in Jordanië. Het beleid van de minister is gericht op meer efficiëntie in humanitaire operaties. Het project betreft hulp aan zowel Jordanië als aan UNHCR. Samen zijn die verantwoordelijk voor de opvang van grote aantallen vluchtelingen. De Nederlandse hulp betreft de opvang van vluchtelingen in Noord-Jordanië in het kamp Al Zaatari met 90.000 vluchtelingen en in de regio Mafraq (250.000 vluchtelingen). Door UNHCR is gevraagd om bij het kamp te adviseren bij de transitie van een noodsituatie naar ontwikkeling. En door Jordanië is gevraagd om hulp bij het verminderen van de problemen als gevolg van de grote overbelasting van alle publieke systemen. Concreet draagt het Nederlandse team bij aan een integrale aanpak van planning, basisvoorzieningen zoals drinkwater, riolering en afvalverwerking, transport, ambulance en bestuur. Om zowel kansen als risico’s voor de regio te kunnen benoemen zijn er verschillende toekomstscenario’s gemaakt. Voor de verdere ontwikkeling van het kamp zijn de belangrijkste principes benoemd waarop gestuurd kan worden. Voor de huisvesting is bijvoorbeeld verbeeld hoe patronen en stedelijke weefsels zich kunnen ontwikkelen. Leidende principes daarbij zijn investeren in eindwaarde en in infrastructuur. En sturing op flexibiliteit zodat verschillende eindbestemmingen mogelijk zijn.

 

Het planning-team beslaat uit :

Hans van der Made, senior stedenbouwkundige Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam;
Joan Stegenga-Rydlewska, stedenbouwkundige Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam;
Jaap Graber, architect en stedenbouwkundige;
Bengin Dawod, architect

15 oktober Lezing door BERT VAN DER VALK

20151015 Lezing B.vd Valk (3)   20151015 spreker B.vd Valk

KLIMAATADAPTATIE EN KUSTVERDEDIGING
Door zijn lage ligging is in Nederland klimaatadaptatie een noodzaak. Zeventig procent van de waarde van onze economie wordt onder het gemiddeld zeeniveau verdiend. Niet alleen is verdediging nodig tegen de sluipende en langlopende processen van kusterosie, maar ook tegen de gevolgen van stormen. Van die stormen en van de regen die in het Europese middelgebergte valt, voorspelt men dat er meer en/of heviger stormen kunnen optreden of dat er meer regen gaat vallen binnen kortere tijd, waardoor flashfloods kunnen ontstaan. Hoe gaan we met die toekomstige klimaatverandering om? Het Deltaprogramma is daarop het nationale antwoord geweest. Vooralsnog is er een aantal kustprojecten uitgevoerd in het kader van het programma Zwakke Schakels. Eén van die projecten wordt deze herfst hier vlakbij opgeleverd: de Kustversterking Hondsbossche-Pettemer Zeewering. Dit project en soortgelijke projecten in binnen- en buitenland komen aan bod, waaronder de vormgeving en de landschappelijke setting ervan.

Bert van der Valk (1952) studeerde kwartairgeologie en laaglandgenese aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1999 werkt hij bij Deltares als senior adviseur-geoloog in binnen- en buitenland. Speciale belangstelling is er voor lange-termijn kustontwikkeling, vooral in relatie tot geologische proceskennis van zandige sedimentaire systemen, waartoe ook de duinen behoren. 

Sinds 2003 adviseert hij de directie van de duinwaterbedrijven Dunea en PWN als lid van de Duin Advies Raad met de portefeuille geologie en archeologie. De archeologie van West-Nederland behoort tot zijn vrijetijds-bezigheden, in nauwe relatie met zijn professionele bezigheden op het gebied van lange-termijn kustvorming.

21 mei Lezing door NATHALIE DE VRIES

Nieuw Leyden (MVRDV)   Nieuw Leyden 2 (MVRDV)

NIEUW LEYDEN
De woonwijk Nieuw Leyden in Leiden-Noord is een 16 hectare groot voormalig industrieterrein met 670 woningen. Hiervan is grofweg de helft in hoogbouw en de andere helft in de vorm van betaalbare grondgebonden eengezinswoningen gerealiseerd, deels in het kader van particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen en deels voor woningcorporatie Portaal. Nieuw Leyden is een van de eerste wijken in Nederland waar particulier opdrachtgeverschap op grote schaal is toegepast. Dit heeft geleid tot onderscheidend woonmilieu door de grote mate van differentiatie en variatie, maar is tegelijkertijd een geheel door de strikte bouwkavelregels en het stedenbouwkundig plan.
‘Als je mensen wilt vasthouden in de wijk, is er maar één manier: laat ze zelf hun huis bouwen.’ Zo vatte voormalig wethouder Ruimtelijke Ordening Hillebrand in 2000 zijn visie op de woonwijk Nieuw Leyden in één zin samen. Inmiddels geldt Nieuw Leyden als een geslaagd voorbeeld van binnenstedelijk bouwen. 

Nathalie de Vries is architect, stedenbouwer en mede-oprichter van internationaal architectenbureau MVRDV. Sinds 2013 is zij professor Baukunst aan de prestigieuze Kunstakademie van Düsseldorf, daarvoor had zij diverse academische functies aan Harvard, IIT, TU Delft en andere universiteiten. Tot 2008 was zij Nederlands Spoorbouwmeester voor ProRail/NS en is nu nog waarnemend Spoorbouwmeester van Station Breda CS. Voor kunstcentrum Witte de With en het Groninger Museum is zij respectievelijk bestuurslid en lid van de raad van toezicht.

 

19 maart Lezing door JOHN KÖRMELING

20150319_HappyStreet   20150319_John Körmeling

DE RUIMTELIJKE ORDENING VAN JOHN KÖRMELING

John Körmeling praat over zijn nieuwe projecten: Takamatsu, Japan, het Nationaal Archief, Den Haag en paleis Soestdijk, Baarn. En over ‘algemene onderwerpen’, zoals stedenbouw, een logisch wegennet, een nieuw toonstelsel, de kloppende kalender, een nieuwe lay-out voor de krant en de lengte van de meter. En dit alles geïllustreerd met ‘supermooie voorbeelden van onderweg’. Het belooft een onderhoudende avond te worden!

John Körmeling studeerde architectuur aan de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven in Eindhoven en woont en werkt aldaar. Hij heeft een brede en onconventionele kijk op architectuur, omdat dit voor hem niet slechts bouwkunst behelst, maar ook stedenbouwkunde, design en beeldende kunst. Het leitmotiv van zijn oeuvre is het begrip 'ruimte' en de verschillende manieren waarop men hiermee kan omgaan. In 2008 wordt het opmerkelijke Draaiend huis gerealiseerd op een rotonde in Tilburg.
In 2004 vindt een belangrijke solo-expositie plaats bij de Energie Centrale in Toronto en creëert hij een project voor het Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim in het Nachtegalenpark te Antwerpen. In 2005 is zijn werk te zien op de tentoonstelling Eindhoven-Luik in Hasselt (België) en in 2006 tijdens de tentoonstelling Plug In in het Van Abbemuseum in Eindhoven. In 2007 neemt hij deel aan de tweede Moscow Biënnale te Moskou. Voor de Expo 2010 in Shanghai ontwerpt hij het Nederlandse paviljoen Happy Street.

22 januari LEZING door JOOST HEIJNIS (Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie)

20150122_FletcherHotel   20150122

BOUWINNOVATIE MAAKT DE TOEKOMST

Sinds haar oprichting in 1988 richt Booosting zich op meer samenwerking tussen ontwerpers, bouwers, fabrikanten en de toeleverende industrie. Dit om onderzoek, ontwerp en ontwikkeling (de drie o’s in Booosting) binnen de bouw te stimuleren. Mede door de opkomst van geavanceerde software en internet wordt er tegenwoordig meer samengewerkt tussen de verschillende sectoren binnen de bouw. Maar is dit voldoende? En is daarmee de rol van Booosting als trekker van bouwinnovatie uitgespeeld? Het antwoord laat zich raden. Juist nu is een intensieve en multidisciplinaire samenwerking nodig om zaken als leegstand van kantoren, energieverbruik en het woningtekort aan te pakken. Booosting tracht participanten uit de gehele bouwkolom uit te dagen tot samenwerking en innovatie om zo bij te dragen aan oplossingen voor deze problemen.

 

Ir. Joost Heijnis (Menaldumadeel, 1977) studeert bouwkunde aan de TU Delft en studeert af als bouwtechnoloog. In 2000 verricht hij op Sri Lanka onderzoek naar de fabricage van stenen uit cementgestabiliseerde grond en leidt daar de bouw en constructie van funderingen in een primitieve omgeving. T.b.v. Corus doet hij onderzoek naar scheurgroeisnelheden tijdens vermoeiing van aluminium. Bij Volker Wessels Stevin assisteert hij bij complexe ontwerpopgaven voor offshore projecten. Heijnis werkt sinds 2002 bij cepezed, waar hij projectarchitect is van grote utiliteitsprojecten. Daarnaast participeert hij in verschillende onderzoeksprojecten met externe partners als TNO en ECN. In 2005 als 2007 behaalt hij en zijn team een eervolle vermelding bij de Jonge Architectenprijsvraag van de BNA. Sinds 2012 is Heijnis voorzitter van het innovatieplatform Booosting platfoorm voor koplopers in bouwinnovatie.