Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Archief AIA-Lezingen 2016

8 december Lezing door Gerwin Gabry (KuiperCompagnons, Rotterdam)

20161208_werken met de omgevingsvisie   20161208_GERWIN GABRY

Omgevingsvisie
De introductie van de nieuwe Omgevingswet, gaat gepaard met symposia, kennistafels, inspiratiesessies en pilots. De overheid wil graag dat we aan de slag gaan met integraal werken, cultuurverandering en participatie. Op zich legitieme doelen, maar in de wet staat zeer weinig over de omgevingsvisie, die toch de eerste stap vormt in het transitieproces. Dit leidt tot vertwijfeling en angst om te beginnen. De subtitel van de eindrapportage Pilots Omgevingsvisie ‘Vertel dit verhaal niet verder, doe het gewoon’, verraadt echter al dat je gewoon aan de slag moet. Het adagium is dat we dit met de samenleving doen. Daarbij is het zaak duidelijk te formuleren wat je van de samenleving verlangt. Daarbij gaat het over uiteenlopende randvoorwaarden, waarin ruimtelijke kwaliteit niet meer als vanzelfsprekend domineert. Hoe erg is dit? Daarover en over meer zaken die met de omgevingsvisie te maken hebben, gaat de lezing van Gerwin Gabry.

Drs. Gerwin Gabry

Gerwin Gabry (1971) is sociaal geograaf/planoloog en werkt bij KuiperCompagnons als senior-projectleider en programmadirecteur van het Thema Omgevingswet. Gerwin heeft voor vele gemeenten structuurvisies/omgevingsvisies, toekomstvisies en gebiedsplannen opgesteld. In Saoedi-Arabië heeft hij een structuurplan voor de uitbreiding van Riyad gemaakt. Vanuit die brede ervaring geeft hij cursussen bij Geoplan en Berghauserpont Academy en heeft hij het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet’ (Berghauserpont Publishing) geschreven.

13 oktober Lezing door Matthijs de Boer (mdbs, Rotterdam)

20161003 binnenstad   20161013 spreker

Wat is de binnenstad?

Nederlandse binnensteden etaleren een enorme rijkdom aan authentieke stedelijke ambiance. Met hun rijke historie, dynamiek, hoge bebouwingsdichtheid, mix van voorzieningen, wonen en werken, fijnmazige structuur en diversiteit aan openbare ruimtes met een menselijke maat bieden ze een duurzame, aantrekkelijke en hoog gewaardeerde leefomgeving.
We moeten af van de jammerlijke simplificatie binnenstad=winkelcentrum. Om te beginnen is het belangrijk te begrijpen wat eigenlijk de binnenstad is. De begrippen binnenstad en (stads-)centrum worden vaak door elkaar gebruikt zonder helder onderscheid of duidelijke definitie. Daardoor wordt de discussie niet scherp gevoerd, ontstaat er gemakkelijk verwarring en kunnen kansen worden gemist. In zijn lezing probeert De Boer orde te scheppen in het binnenstadsdebat, en handreikingen te geven voor het sturen van dat debat in Alkmaar.

Matthijs de Boer is stedenbouwkundige en architect. Hij leidt het Rotterdamse bureau mdbs. Zowel ontwerpprojecten als onderzoek behoren tot het dagelijkse werk, in een voortdurende vruchtbare interactie. Transformatie van de stad is de rode draad. De Boer is daarnaast actief in adviescommissies, bouwkunstonderwijs in binnen- en buitenland, en als opiniërend auteur. Hij schreef een groot aantal artikelen in vakbladen, daarnaast is hij columnist bij S&RO en blogger van DeArchitect.nl. Enkele jaren geleden verscheen zijn boek ‘Binnen in de Stad, ontwerp en gebruik van publieke interieurs’.

www.mdbs.nl.

19 mei Lezing door Toon van Schijndel (Marc Koehler Architects, Amsterdam).

20160519_1   Toon van Schijndel (MKA)

Flexibel woonconcept

Superlofts zijn collectieve gebouwen met lofts van zes meter hoog. Bewoners bepalen zelf indeling, grootte en ontwerp. Zo hebben ze de kosten voor de afbouw in eigen hand. Zo’n loft kan door de jaren heen met de eigenaar-bewoner meegroeien. Extra kamer nodig? Of juist zin in meer open ruimte als de gezinssamenstelling verandert? Dat kan. Een Superloft kan een microloft zijn maar ook een penthouse. Wie wil kan samen met de buren invloed uitoefenen op collectieve delen van het gebouw en ook op het concept. Actief participeren in de coöperatieve ontwikkeling van een bouwgroep kan, enkel als koper instappen kan ook. Superlofts zijn op maat aanpasbaar voor specifieke bouwgroepen. Bijvoorbeeld voor stadse gezinnen met kinderen, zzp-ers met kantoor aan huis of senioren die kleiner willen wonen. De industriële architectuur biedt maximale flexibiliteit. Denk aan een gezamenlijke daktuin, oplaadpalen of extra zonnepanelen. Superlofts past hiermee naadloos in de maatschappelijke ontwikkeling van meer delen.

Marc Koehler Architects is gespecialiseerd in “the power of smallness”. Deze benadering wordt gekenmerkt door een hoge mate van precisie en aandacht voor details, een ontwerpmentaliteit die ontwerpintensiteit prefereert boven ontwerpvolume. MKA richt zich sinds 2005 op particuliere woonhuizen, interieurontwerp en scenografie. Daarnaast heeft MKA verscheidene ontwerpwedstrijden gewonnen voor publieke gebouwen waarbij de ideeën met betrekking tot ‘smallness’ in een breder perspectief bekeken worden. De afgelopen vier jaar heeft MKA zich bekwaamd in zelfgeïnitieerde collectieve woongebouwen.

10 maart Lezing door Pierre Sponselee en Marnette Vroegop (Woonwaard), Jurgen van de Ploeg (FARO Architecten) en Bas Liesker (Heren 5 Architecten)

20160310 woonwaard 1   20160310 woonwaard 2

De transformatie van Oud-Overdie 

Met de opening van het Spieghelplein is onlangs een mijlpaal bereikt in de vernieuwing van Oud-Overdie. Al sinds 2002 wordt gewerkt aan vernieuwing van de wijk. Corporaties, gemeente en bewoners hebben in 2003 de ambitie uitgesproken om van de volksbuurt Oud-Overdie een gedifferentieerde wijk te maken. Sloop, nieuwbouw en renovatie van woningen was daarvoor noodzakelijk. Nu, meer dan 10 jaar later, nadert Oud-Overdie zijn voltooiing. De ambitie uit 2003 is in belangrijke mate gerealiseerd.

In de lezing op 10 maart vertellen Pierre Sponselee en Marnette Vroegop van Woonwaard over de soms turbulente totstandkoming van de vernieuwing van Oud-Overdie. Zij gaan in op de rol van bewoners bij het maken van plannen en op keuzes die, door de veranderende tijd, aangepast moesten worden. Jurgen van de Ploeg van FARO Architecten en Bas Liesker van Heren 5 architecten vertellen over de stedenbouwkundige- en ontwerpuitdagingen waarvoor zij hebben gestaan en over oplossingen die ze gekozen hebben.

21 januari Lezing door Erik Tetteroo (management consultant APPM)

aia-lezing_201601_E.Tetteroo

URBAN CYCLING = HOD

Fietsstedenbouw
Zoals de auto de grondlegger is van de Amerikaanse suburbs, zo kan de fiets worden gezien als driver voor Nederlandse stedenbouw. De fiets heeft de juiste maat voor onze compacte historische steden. De flexibiliteit van de fiets en de snelheid van de trein zorgen samen voor een snelle deur-tot-deur-bereikbaarheid en vormen een goed alternatief voor de auto. Dit alternatief helpt om groeiende steden en vooral polycentrische regio’s zoals bijvoorbeeld de Zaanstreek bereikbaar en leefbaar te houden. Maar welke aspecten spelen een rol bij het stimuleren van het hybride trein-fiets-systeem? Hoe kunnen we de stedenbouw richten op fiets-inclusieve mobiliteit? In deze lezing presenteert Erik Tetteroo een fiets-georiënteerd stedenbouwkundig concept: Hybride bicycle train Oriented Development (HOD).

 

Erik Tetteroo werkt als management consultant bij APPM. APPM werkt met zo`n 60 managers en adviseurs aan een mooier Nederland. Met passie, moed en visie werken de medewerkers van APPM aan de inrichting, ontwikkeling en herstructurering van stedelijk en landelijk gebied. Aan betere bereikbaarheid, infrastructurele en mobiliteitsprojecten, en een klimaatbestendig, waterrijk en duurzaam Nederland.