Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Archief AIA-Lezingen 2017

12 december lezing door Ricsi van Beek

20171212_kanaaloever   20171212_Ricsi van Beek

Het Alkmaar van morgen, het kanaal als hart van de stad
 

Omgevingsvisie Alkmaar 2040
Gemeente Alkmaar heeft onlangs de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 vastgesteld. In de visie wordt globaal de toekomstige ontwikkelingsrichting van de gemeente geschetst. Aan de hand van verhalende ambities en een visie op Alkmaars rol in de regio wordt duidelijk gemaakt waar de zwaartepunten in de ontwikkeling van de gemeente komen te liggen. Naast een wettelijke verplichting is de Omgevingsvisie vooral bedoeld als discussiedocument voor het gemeentebestuur, inwoners, initiatiefnemers, ontwikkelaars, en andere overheden.
In de loop van 2018 zal het uitwerkingsprogramma voor de Alkmaarse Kanaalzone verder gestalte krijgen en als kader dienen voor de belangrijkste Alkmaarse ontwikkelingslocatie van de toekomst. Langs de oevers van het Noordhollandsch Kanaal verrijst straks het Alkmaar van morgen: een slim, groen stadsdeel waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het kanaal krijgt als stadsrivier een centrale rol.
 
Ricsi van Beek (Amsterdam, 1978) is sociaal geograaf en stedenbouwkundige. Momenteel is hij als stedenbouwkundige verbonden aan de gemeente Alkmaar. Hiervoor werkte hij voor de gemeenten Noordoostpolder en Bloemendaal waar hij als projectleider onder meer vormgaf aan de Structuurvisie Bloemendaal. Hij is lid van de Adviesraad van Ymere Zuid-Kennemerland en van de denktank Strategische Verstedelijking van de gemeente Haarlem.

17 oktober Lezing door Fridjof van den Berg

20171017_brutalisme   20171017_Fridjof portret

de stad is nooit af

In deze lezing zal Fridjof van den Berg een aantal actuele onderwerpen behandelen zoals de transformatie van gebouwen in woningen of andere functies, nieuwbouw in de bestaande stad (inbreiding); transformatie van gebieden; infrastructuur en herinrichting en de renovatie van projecten. Vrijwel elke stad in Nederland is met een of meerdere van de thema’s bezig. Gemeenten, woningcoöperaties en bewonersorganisaties zijn bij deze processen betrokken. Dit levert verrassende resultaten op. Dankzij de inzet van architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten krijgen delen van steden op den duur een geheel ander aanzien met behoud van de bestaande kwaliteiten van de stad. Het is uitermate belangrijk om de projecten in een bouwteamvorm te ontwikkelen: enerzijds voor de voortgang van het project en anderzijds voor de kwaliteit.

 

Fridjof van den Berg studeert in 1979 af aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam. Van 1963 tot 1978 werkt hij als architect bij verschillende bureaus. Van 1978 tot 2013 heeft hij een eigen bureau in Amsterdam. Hij werkte als docent aan o.a. de TU Delft, Academie voor Bouwkunst, de HTS Amsterdam en de Opleiding Theater Techniek te Amsterdam. Sinds 1995 organiseert hij jaarlijks een architectuur- en stedenbouwfietstocht in Amsterdam voor vakgenoten en leken.

23 mei Lezing door Pim van der Ven (Juli ontwerp en advies) en Rob Kotte (platform31)

20170523_Smart Small Living   20170523_voorbeeld

Smart Small Living is een woonvorm die uitgaat van kleiner en slimmer wonen, bijvoorbeeld door het gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen. Het verkleinen van de woning en verhogen van het voorzieningenniveau, houdt wonen in dure stadscentra betaalbaar. Bovendien sluit Smart small living aan bij een trend die al langer zichtbaar is, zoals het kantoor-aan-huis en de opkomst van blurring die ontstaat door detailhandel en horeca te mixen. Smart small living zorgt ervoor dat op een andere manier tegen bestaande vormen van wonen of regelgeving kan worden aangekeken. Dit gedachtegoed wordt op 23 mei aan de hand van twee projecten duidelijk geïllustreerd: 240 woningen van 40 m2 voor pas afgestudeerden in Delft en 120 woningen voor expats in Maastricht.
 

Maarten Hoorn is projectleider ruimte bij Platform31. Dit is een kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio, die inspeelt op nieuwe trends. Hij is daar planoloog en betrokken bij diverse projecten die samenhangen met de verstedelijkingsopgaven.

Pim van der Ven is architect te Rotterdam. Hij heeft in 1992 zijn eigen bureau opgericht en uitgebouwd tot een middelgroot bureau, mei architecten en stedenbouwers. In 2008 heeft hij een nieuw, kleiner bureau opgezet, Juli ontwerp en advies. Hierin ligt de nadruk meer op onderzoek en ontwerp, met name gericht op gebruikers.

14 maart Interview met Rotterdamse kunstproducent Jeroen Everaert (Mothership)

20170314_Mothership_water   20170314_lezing1
 

Peter H. Toxopeus

Kunst als toegevoegde waarde aan de stad

Deze keer vindt de lezing plaats in de vorm van een interview met de spreker. Ook het publiek krijgt ruimte om vragen te stellen. Onder meer de volgende vragen komen aan de orde:
- Wat doet een kunstproducent?
- Hoe is Mothership ontstaan?
- Had je voorbeelden?
- Hoe komt een project tot stand?
- Wie zijn jullie opdrachtgevers?
- Hoe werken jullie samen met overheden, architecten, stedenbouwkundigen?
- Betrekken jullie omwonenden bij een project?
- Wat kan kunst in de openbare ruimte betekenen de gebruikers?
- Wat zijn criteria voor een geslaagd kunstwerk?
- Kan of moet kunst in de openbare ruimte controversieel zijn?
- Hoe gaan jullie om met monumenten en gedenkplekken.
- Zijn er bekende plekken in Nederland waar omgevingskunst een essentiële toevoeging zou kunnen vormen?

Jeroen Everaert richt in 2005 zijn bedrijf Mothership op, met als grote drijfveer ‘meer mensen van kunst te kunnen laten genieten’. Jeroens grootste missie op deze aarde is kunst een wezenlijk onderdeel van de maatschappij te maken: ‘Iedereen moet inzien dat kunst er toe doet. Kunst is voor iedereen’. Van verkoper van ladders en trappen groeit hij door tot directeur van grote bouwkranen. In de avonduren volgt hij de kunstacademie. Na een jaar als kunstenaar werkzaam te zijn geweest, werkt hij bij galerie Mama in Rotterdam. Hij mist echter het ondernemen en zet als kunstproducent zijn eigen bedrijf op: Mothership. De visie die Jeroen heeft over kunst en de maatschappij maakt hem een veelgevraagde spreker voor lezingen en presentaties. In 2008 wordt hij onderscheiden met de Ketelbinkieprijs en in 2014 ontvangt hij de Rotterdamse Laurenspenning voor het enthousiasme, het zakelijk inzicht en de creativiteit waarmee hij kunstenaars en opdrachtgevers met elkaar weet te verbinden.

24 januari Lezing door Mark Hemel (Information Based Architecture, Amsterdam)

20170124_toren   20170124_Mark Hemel

SUPERTALL

In 2004 won het Amsterdamse bureau IBA de internationale prijsvraag voor het ontwerp van een 600 meter hoge tv-toren in Guangzhou, China. Aan de prijsvraag deden veel grote architectenbureaus mee. De bouw begon in 2007, het gebouw werd in 2010 geopend. IBA werkte samen met het internationale ingenieursbureau Arup. De gedraaide vorm of hyperboloïde structuur van de Canton Tower is vergelijkbaar met de door de Russische ingenieur en architect Vladimir Sjoechov in 1910 ontworpen Adziogol Vuurtoren (Oekraïne). Drie belangrijke elementen daarbij zijn: kolommen, ringen en beugels. De toren heeft 37 verdiepingen en 2 kelderverdiepingen. Op een hoogte van 170 meter begint de "Skywalk", een spiraalvormige trap in de open lucht die omhoog gaat tot 200 meter. Een overdekte publieke sterrenwacht ligt 449 m boven de grond. Daar weer boven op 488 meter ligt 's werelds grootste en hoogste openlucht observatiedek. De toren licht op door zevenduizend ledlampen, elk knooppunt in het lichtontwerp is apart regelbaar.

ir. Mark Hemel GradDiplDes (AA)
Ir. Mark Hemel is directeur van Information Based Architecture, met kantoren in Amsterdam en Guangzhou. IBA won verschillende belangrijke prijsvragen, waarvan het ontwerp voor de Guangzhou Tower het bekendst is. Mark Hemel heeft acht jaar les gegeven aan de Architectural Association in London, aan de Hong Kong University, de Chinese University of Hong Kong, in Goteborg Sweden en aan de TU Delft en Eindhoven in het Environment & Energy Program. Mark studeerde aan TU Delft en de Architectural Association en werkte voor Zaha Hadid in London. In 2003 ontving hij de ‘RIBA Bronze Medal tutor award’ van de Royal Institute of British Architects.

Bibliotheek Alkmaar Centrum

Canadaplein (ingang Gasthuisstraat 2) | 1811 KC Alkmaar
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 5 euro l Vrienden 3 euro