Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Archief AIA-Lezingen 2018

16 oktober Lezing door Tim Obdam, medeoprichter en eigenaar van de Hub, en Casper Schuuring, architect en directeur van MONK architecten.

20181016_HUB   20181016_HUB_monk

SILICON VALLEY OP OVERSTAD

Dat de IT-hotspot ‘de Hub’ vorig jaar haar deuren opende op Overstad kwam voort uit een bewuste keuze. "Je kunt natuurlijk voor Amsterdam kiezen en daar opgaan in de massa, maar in Alkmaar wilden we juist een aparte en opvallende werkplek creëren waar mensen op af komen en met plezier werken. Vanuit Amsterdam ben je hier zo, veel buitenlands bezoek dat hier langskomt denkt dat ze nog steeds in Amsterdam is", zo vertelt Obdam van de bedrijven Betty Blocks en Holder.

 

Het pand oogt inderdaad allesbehalve standaard. Er is een zeer open sfeer gecreëerd met, voor wie dat wil, toch de nodige geborgenheid. MONK architecten zien gebouwen als ecosystemen. Iedereen kent de wet van Darwin: het individu dat zich het beste aanpast, overleeft. Volgens MONK is dat een gebouw dat in staat is zich telkens weer aan te passen, dat nieuw evenwicht zoekt, evolueert. Alleen dan heeft het ook op de lange termijn bestaansrecht.
Hoe dat kan? Door een gebouw te maken dat zich kan aanpassen aan een veranderende vraag, een veranderend gebruik. De architect kan veel dicteren maar elke gebruiker van een gebouw kent haar eigen autonome ontwikkelingen, haar eigen dynamiek van krimp en groei, van veranderende wensen. In grote mate bepaalt de gebruiker hoe een gebouw zich ontvouwt.

 

Tim Obdam, medeoprichter en eigenaar van de Hub, en Casper Schuuring, architect en directeur van MONK architecten, gaan vertellen over de bijzondere bedrijfsfilosofie van Holder en ‘de Hub’, over het gebouw en zijn plek, en over het werk van MONK architecten.
Na de lezing zullen er rondleidingen door het gebouw worden gegeven.

23 mei Lezing door Birgit Dulski (o.a. Senior Researcher Nyenrode Business Universiteit)

20180523_GWL-terrein   20180523_GWL-terrein 1

LEREN VAN ECO-WIJKEN zoals VROONERMEER-ZUID

In de jaren ’90 werden in Nederland diverse eco-wijken gerealiseerd. Het waren nieuwbouwwijken waar veel aandacht werd besteed aan energiebesparing en duurzame energieopwekking, maar ook aan duurzame materiaalkeuzes, groen en water in de wijk, een autoluw karakter en sociale cohesie. In Alkmaar is de wijk Vroonermeer Zuid hiervan een goed voorbeeld.
Birgit Dulski was als adviseur betrokken bij een aantal van deze wijken, net als haar collega Anke van Hal. Inmiddels is Anke van Hal hoogleraar Sustainable Building and Development bij Nyenrode Business Universiteit. Birgit Dulski werkt in haar team en bij het NIBE, een ander adviesbureau voor duurzaam bouwen. In opdracht van het ministerie voor Binnenlandse Zaken gingen Anke en Birgit terug naar zes eco-wijken om te onderzoeken hoe gelukkig de bewoners zijn met de duurzame maatregelen die toen heel vernieuwend en ambitieus waren. Tijdens de bezoeken aan de wijken en interviews met bewoners kwamen verrassende en ook confronterende inzichten naar voren. Anke en Birgit gingen vervolgens in gesprek met professionals die bij huidige duurzame projecten betrokken zijn. In haar presentatie vertelt Birgit over de lessen die we kunnen trekken uit de eco-wijken van toen en welke vragen we ons op basis daarvan voor huidige projecten zouden moeten stellen.

 

Ir. Birgit Dulski is geboren en getogen in Berlijn. Zij heeft architectuur en stedenbouw gestudeerd aan de Universität Kaiserslautern, de TU Hamburg-Harburg en de TU Delft, waar ze in 1995 haar diploma behaalt. Sindsdien is zij betrokken bij prominente duurzaamheidsprojecten in Nederland en de EU. Sinds april 2008 is ze in dienst bij het Center for Entrepeneurship and Stewardship van de Nyenrode Business Universiteit als Senior Researcher Sustainable Building, daarnaast is ze senior consultant bij het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Zij begeleidt projecten, initiatieven en onderzoeken rondom de verduurzaming van historische en/of beeldbepalende gebouwen. Eerder was ze werkzaam bij het milieukundig ontwerp- en onderzoeksbureau BOOM-Maastricht

14 maart AMSTERDAM WETLANDS lezing door Ernest Briƫt (Landschap Noord-Holland)

20181403_amsterdam_wetlands   20180314_ernest_briet

Samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ontwikkelde Landschap Noord-Holland een nieuwe ruimtelijke benadering van het gebied tussen Alkmaar – Hoorn – Amsterdam –Beverwijk. Dit concept noemen zij ‘Amsterdam Wetlands’. De zoektocht startte vanuit een grote zorg voor dit gebied. Er is sprake van een groot aantal problemen waaronder inklinken van het veen met als gevolg een grote uitstoot van broeikasgassen en een teruggang van natuurwaarden zoals de weidevogels. Met het concept Amsterdam Wetlands is een nieuw wenkend perspectief ontstaan. Het wordt een top natuur- en recreatiegebied in het hart van de Metropoolregio Amsterdam. Er worden goede verbinding gerealiseerd tussen stad en het groene buitengebied. De initiatiefnemers van Amsterdam Wetlands willen in 2018 starten met een aantal pilots om samen met boeren, inwoners en ondernemers het concept verder uit te werken. Ook voor Alkmaar biedt dit legio kansen.

 

Ernest Briët studeert in 1995 af als landschapsarchitect in Wageningen. Na een traineeship bij het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werkt hij daar een aantal jaar als beleidsmedewerker bij de Rijksplanologische Dienst aan het onderwerp verstedelijking. Na projectmatige opdrachten bij een aantal andere ministeries werkt Briët als directeur bij diverse maatschappelijke organisaties in Noord-Holland. Na IVN en de Milieufederatie treedt hij in 2013 aan als directeur van de Stichting Landschap Noord-Holland. Integrale gebiedsontwikkeling is één van zijn grootste interessevelden.

16 januari lezing door Frans Feldberg (hoogleraar Data-Driven Business Innovation, Amsterdam)

20180116_lezing data   20180116_Feldberg

Big data en data-gedreven waarde-creatie: valt er nog iets te kiezen?

 

at is de betekenis van big data, kan big data bijdragen aan het beheer en de ontwikkeling van de stad? In zijn presentatie gaat Frans Feldberg in op het ‘Waarom, Wat, en Hoe’ van big data en data-gedreven business model innovation. Hoe is de wereld, als het om data gaat, de laatste jaren veranderd? Waarom is big data analytics een belangrijke digitale innovatie die hoog op menig managementagenda staat en waarom investeren organisaties aanzienlijk in big data en data science? Hoe kunnen organisaties waarde met data creëren door zowel het verbeteren van het bestaande businessmodel als door nieuwe data-gedreven businessmodellen te ontwikkelen.
Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd dat big data een disruptive innovation vormt die grote consequenties voor veel organisaties kan hebben.

 

Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is medeoprichter en directeur van ‘the Amsterdam Center for Business Analyitcs’ (www.acba.nl), een multidisciplinair onderzoeksinstituut op het gebied van big data, business analytics en data science. Feldberg is tevens mede-oprichter van Data Science Alkmaar, het regionale kennis- en innovatiecentrum, waarin de gemeente Alkmaar, Vrije Universiteit (ACBA) en het lokale bedrijfsleven samenwerken. Als business consultant heeft hij ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van ‘data & analytics driven’ bedrijfsmodellen, diensten en strategieën voor nationale en internationale ondernemingen.