Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Archief AIA-Lezingen 2019

11 december Lezing door Bert Rotteveel (Rotteveel M4, Alkmaar) en Jozien Timmers (MVSA Architects, Amsterdam)

20191202_flexwonen   20191211_sprekers

Flexwonen, oplossing voor nijpend woonprobleem

Flexwonen is een woonconcept dat door de rijksoverheid wordt gestimuleerd met het programma ‘Stimuleringsaanpak Flexwonen’. Het doel is om op korte termijn meer tijdelijke en flexibele woningen te realiseren voor doelgroepen in de knel: jongeren en ‘spoedzoekers’. Tegelijk staan er ook in Noord-Holland veel panden leeg. Met zijn bedrijf FlexwonenNH, een commercieel bedrijf met een sociale insteek, combineert Rotteveel die twee problemen tot één oplossing, in samenwerking met o.a. zorgorganisaties, bewindvoerders en gemeentes. Gebouweigenaren worden ontzorgd in verbouwing en beheer. Na de pauze presenteert Jozien Timmers een andere benadering die dezelfde doelgroep kan dienen, en meer. MVSA ontwikkelde samen met ‘Woody Concepts’ een modulair prefabsysteem met een hoogwaardige architectuur, gericht op de recreatiemarkt, dat ook kansen biedt voor de woningmarkt.

 

Jozien Timmers is architect bij MVSA Architects en houdt zich o.a. bezig met onderzoek naar nieuwe vormen van bouwen voor de stad van de toekomst.

Bert Rotteveel is directeur-eigenaar van Rotteveel M4 bouwmanagement en vastgoedadvies. M4 FlexwonenNH is in 2016 opgericht en heeft inmiddels zes locaties in Alkmaar en de regio.

15 oktober Lezing door Christopher de Vries en David Rademacher, (Rademacher de Vries Architecten, Amsterdam)

20191015 Verdozing NL - Frame   20191015 sprekers

DE VERDOZING VAN NEDERLAND

We verruilen onze typische Hollandse cultuurlandschappen in snel tempo voor bedrijventerreinen met grote loodsen, vooral voor de logistieke sector. In opdracht van het College van Rijksadviseurs onderzocht Rademacher de Vries Architecten dit fenomeen. Een inventarisatie op verschillende schaalniveaus is omgezet in informatieve visualisaties en leidde tot zeven verschillende ontwerpstrategieën. De voorgestelde strategieën vragen allemaal om een grotere regie dan nu de praktijk is en ook om maatschappelijke keuzes. Het ontwerpend onderzoek levert een handvat voor discussies over realistische maatregelen, die wel allemaal een structurele politieke verandering vergen.

Rademacher de Vries Architecten richt zich op de stedelijke omgeving, met name op strategische gebiedsontwikkeling. Het bureau ontwerpt vanuit onderzoek op verschillende schalen, vanuit culturele perspectieven en technologische en maatschappelijke veranderingen.

Christopher de Vries (1985) studeerde in 2011 af als architect aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en behaalde zijn bachelor aan de Technische Universiteit Delft. Hij werkte voor West 8, Jo Coenen en bij ZUS. In de VS maakte hij deel uit van het Harvard New Geographies Lab en OPSYS Landscape Infrastructure. Hij geeft les aan de TU Delft en werkt sinds kort bij Future Urban Regions.


David Rademacher (1984) studeerde in 2011 af als architect aan de ETH-Zürich en behaalde zijn bachelor aan de TU Delft. Hij werkte voor Jo Coenen, Vincent de Rijk en Vogt Landschaftsarchitekten. Hij doceerde aan de ETH in Zürich en geeft les aan het Berlage Instituut en aan de Rotterdam Academy for Architecture. In 2014 richt hij samen met Christopher de Vries het kantoor van Rademacher de Vries Architecten op.

15 mei - Lezing door Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda (bureau Barzilay+Ferwerda, Deventer)

20190515_alkmaar_houten huizen   20190515_Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda

Houtskeletbouw in Alkmaar Noord

een uniek en leerzaam experiment

 

De rijksbouwmeester bepleit in zijn visie voor Nederland “Panorama Nederland” dat de helft van alle nieuwe woningen in hout wordt gebouwd. In houtbouw met herplant wordt namelijk CO2 opgeslagen, in plaats van dat het vrijkomt. Als we dit zouden realiseren met hout uit productiebossen in Nederland, zou de helft van de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald.

Eind jaren ’70 werd er voor het eerst geprobeerd om houtbouw in Nederland te introduceren. In Alkmaar-Noord werd het experimentele plan De Vier Vierkanten van architect Abe Bonnema gerealiseerd als winnaar van een prijsvraag. Het was één van de eerste grotere plannen in houtbouw en daarmee een mogelijke vooruitblik naar de toekomst van de Nederlandse woningbouw.

Nu 40 jaar later onderzoeken architect Marcel Barzilay en stedenbouwkundig ontwerper Ruben Ferwerda het plan in het kader van breder onderzoek naar de Experimentele Woningbouw uit de jaren ’70. Zoals De Vier Vierkanten laat zien, zijn de thema’s van de experimenten van toen nu weer actueel.

In de lezing vertellen ze wat het stimuleringsprogramma van de overheid inhield en wat het verhaal is achter het plan De Vier Vierkanten in de Horn-Noord, ook wel bekend als ‘het Indianendorp’.

 

Marcel Barzilay, architect en Ruben Ferwerda, stedenbouwkundig ontwerper zijn afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Samen vormen ze sinds 2018 het bureau Barzilay+Ferwerda. Ruben Ferwerda is tevens docent aan Saxion Hogeschool te Deventer.

Projecten /werkzaamheden: gespecialiseerd in de geëngageerde architectuur uit de jaren ‘70. Op dit moment doen ze onderzoek naar de Experimentele Woningbouw uit die periode.

19 maart - Lezing door Hans Goverde (Kraaijvanger Architects, Rotterdam)

20190319_lezing de vitale stad   20190319_lezing Hans Goverde

De Vitale Stad

De stad leeft. De stad is onze identiteit, laat ons de geschiedenis zien en blikt vooruit naar hoe het straks zal zijn. Mensen veranderen en de stad verandert mee. Wij willen dat mensen gelukkiger werken, leven en leren. Dat is het doel. Ontwerpers creëren ruimtes daarvoor. Daarbij gaan we zorgvuldig om met onze grondstoffen door circulair te ontwerpen en te bouwen. Zoals bij ons Cradle-to-Cradle ontwerp voor Stadskantoor Venlo. Architectuur en stedenbouw hebben effect op langere termijn en ondersteunen de vitaliteit van een stad door de juiste condities te scheppen, te ordenen en te inspireren. Verschillende mensen, functies, plekken en gebouwen bestaan dicht bij elkaar. Goede ontwerpen hebben de veerkracht om de diversiteit van voortdurend veranderende behoeftes en activiteiten te huisvesten. Met duurzaamheid, schoonheid, sociaal contact, betekenis en identiteit als belangrijke factoren. Zo maak je de Vitale Stad.

Hans Goverde is partner architect van Kraaijvanger Architects. Het ideaal van Kraaijvanger is een gebouw dat energie levert, lucht en water zuivert, ruimte biedt aan biodiversiteit en geen afval produceert. Zijn meest spraakmakende recente werk betreft het Stadskantoor Venlo, een Cradle2Cradle ontwerp dat gericht is op de gezondheid van gebruikers en omgeving. Actuele projecten van zijn hand zijn Woongebouw De Binck Den Haag, Spieghelstraat Alkmaar en Lapis Lazuli Heerhugowaard. Ook is Hans supervisor van de gebiedstransformatie Hart van Zuid Rotterdam.
Zijn architectuur wordt gekenmerkt door oog voor de menselijke schaal binnen een grootschalige - vaak binnenstedelijke - context. Als partner van Kraaijvanger Architects richt Hans Goverde zich op complexe binnenstedelijke opgaven, multifunctionele gebouwen en geïntegreerde ontwerpprocessen.