Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Archief AIA-Lezingen 2021

documentaire 'DE RIJKSBOUWMEESTER, de kracht van de verbeelding'

210519_docu De Rijksbouwmeester


In haar lezingencyclus vertoont Architectuur Informatiecentrum Alkmaar op woensdag 19 mei om 20.00 uur de documentaire ‘de Rijksbouwmeester, de kracht van de verbeelding'. Maker André de Laat zal daarbij digitaal aanwezig zijn. Achteraf is er ruimte voor het uitwisselen van gedachten.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade wil de ruimtelijke inrichting van Nederland verbeteren. Bij het ontwerpen moeten de urgente vraagstukken in de samenleving meer aandacht krijgen. We lopen vast als we op deze manier doorgaan. Het land vervuilt. De bodems raken uitgeput. Het klimaat verandert. Het roer moet om.

Onafhankelijk filmmaker André de Laat volgde Floris Alkemade drie jaar lang achter de schermen. Wat doet de Rijksbouwmeester? Wie is de persoon die deze unieke functie momenteel uitoefent? Wat wil hij bereiken? De Rijksbouwmeester is de belangrijkste adviseur van de regering voor architectuur en stedenbouw. In die rol waakt hij over de architectonische kwaliteit van de rijksgebouwen en geeft hij advies over heikele kwesties op het gebied van ruimtelijke ordening. Hij is tegelijk creatief denker, aanjager en boegbeeld. Tot september 2021 wordt deze functie vervuld door architect en stedenbouwkundige Floris Alkemade. De camera volgt hem op zijn missie om onze leefomgeving met creatieve oplossingen te verbeteren.

De prijsvragen die hij uitschrijft, over de vernieuwing van de stadswijken en het platteland, worden met enthousiasme ontvangen en veel architectenbureaus leveren ideeën voor de verbetering van de ruimtelijke inrichting van ons land.
De documentaire toont hoe Floris Alkemade positie kiest bij de perikelen over de verbouwing van het Binnenhof en bij de bouw van het Namenmonument in Amsterdam.

We volgen hem in de kelders, zolders en bouwputten van de rijksgebouwen waar hij verantwoordelijk voor is. En hij neemt ons mee naar de zolder van zijn woning waar de kracht van de verbeelding alle ruimte krijgt.
Zo ontstaat een persoonlijk portret en een inspirerend filmmozaïek van ideeën, argumenten, meningen en ontwerpen.

Floris Alkemade:
“De vragen waar wij mee worstelen zijn de vragen waar op dit moment de hele planeet mee worstelt. Als wij Nederland volkomen verduurzamen dan is de planeet niet gered; Nederland is te klein, we zijn met te weinig mensen. Het is wel zo dat we in dit land kennis kunnen ontwikkelen die exporteerbaar is en opschaalbaar. En dan is de impact ineens gigantisch.”

De onafhankelijke documentaire 'De Rijksbouwmeester - de kracht van de verbeelding' is een coproductie van AdeL Producties en Multi Media Impuls. De film is tot stand gekomen met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het BPD Cultuurfonds.

10-03 Online AIA-Lezing door Hanneke Kijne - MORE landscape

210310_AIALezing 1   210310_AIALezing Hanneke Kijne

Door woningbouw binnenstedelijk te ontwikkelen voorkomen we dat we het landschap buiten de stad verder exploiteren. Dit landschap hebben we hard nodig voor natuurgebieden, wateropvang, biodiversiteit, CO2- en fijnstofopvang, voedselproductie en recreatie. Inbreidingsontwikkelingen zoals die langs de kanaaloevers in Alkmaar zijn dus wenselijk. Maar dat inbreiden kan alleen als er met deze ontwikkelingen voldoende aandacht gaat naar de kwaliteit van de buitenruimte. Op de schaal van de stad tot aan de schaal van de tuin en straat, met ook hier voldoende ruimte voor flora en fauna, wateropvang, CO2-opvang en schaduw. Die buitenruimte is ook nodig voor de grotere aantallen inwoners, om buiten te kunnen wandelen, sporten en spelen. Tegelijk wordt ook de ondergrond van de buitenruimte steeds voller. We hebben meer landschap, meer buitenruimte nodig, op een kleinere oppervlakte.


Hanneke Kijne - MORE landscape

Hanneke Kijne is oprichter en eigenaar van het ontwerpbureau MORE landscape. Van 2006-2019 was ze als projectleider en hoofdontwerper mede-eigenaar van HOSPER. Sinds 2018 is Hanneke hoofd landschapsarchitectuur van de masteropleiding Landschapsarchitectuur bij de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Ze is lid van de welstandscommissie Utrecht, en bestuurslid van de NHBos stichting. Haar entreerede uit 2018 bij de Academie van Bouwkunst is gepubliceerd: ‘MORE landscape, the need for a new perspective’.


De lezing vond plaats via Zoom.