Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Architectuur Informatiecentrum Alkmaar ontvangen? Schrijf je in!

Voorzitter Ed Diepenmaat kritisch over Kanaaloeverplannen ’Monocultuur dreigt’

3 februari 2020

Voorzitter Ed Diepenmaat kritisch over Kanaaloeverplannen ’Monocultuur dreigt’

In: Noord-Hollands Dagblad, door: Rob Bakker, 03/02/2020


Havens, kades, steigers, aanlegplaatsen, terrasjes, horeca, levendigheid. Wie van noord naar zuid de ideeën voor de Alkmaarse Kanaalzone langsloopt komt ze niet of nauwelijks tegen, constateert Ed Diepenmaat, voormalig hoofd van de sector ruimtelijke ordening van de gemeente Alkmaar en voorzitter van het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA). Alkmaar dreigt zo een unieke kans te laten lopen om van de Kanaalzone een aantrekkelijk gebied te maken. Het accent ligt veel te eenzijdig op appartementenbouw. Monocultuur dreigt.

Diepenmaat roept een vorig jaar door het AIA georganiseerde discussiedag over de Kanaalzone in herinnering.

,,Op de vraag welke ontwikkeling hem voor ogen stond, antwoordde wethouder Christian Braak toen dat het hem vooral ging om diversiteit, stedelijke diversiteit. Dat was de spijker op z’n kop. Want bij de ontwikkeling van de Kanaalzone gaat het over meer dan het bouwen van 15.000 woningen. Daarbij horen de nodige voorzieningen en een goede inrichting van de openbare ruimte. En natuurlijk woningen in alle prijsklassen.’’

Gebruik het kanaal

,,Alkmaar heeft ingezet op het kanaal als kader voor de toekomstige ontwikkeling van de stad. Maar dan moet je wel gebruik maken van dat kanaal.’’
,,Neem het Jaagpad, het deel tussen het Schermereiland en de jachtwerf van Witsen. Het Jaagpad is in de plannen een pad waarlangs niks te beleven valt. Alleen maar woningen, nauwelijks voorzieningen. Zonde. Maak kades voor het aanleggen van bootjes. Maak hier en daar een pleintje en zorg liefst ook voor enige horeca.’’
Vooral een haven vindt Diepenmaat belangrijk. De plek van de jachtwerf van Witsen en De Waterkant, de voormalige gebouwen van Rijkwaterstaat bij de Vlielandbrug, bieden goede mogelijkheden. ,,Een haven is echt van meerwaarde voor Alkmaar, maar dat ontbreekt nog in de plannen.’’
Volgens Diepenmaat moeten bestaande bijzondere gebouwen en elementen maximaal worden geïntegreerd in de plannen. Ringers is een goed voorbeeld, net als de schoorsteen aan het Jaagpad. ,,Maar dat geldt zeker ook voor het PEN-dorp van architect Abe Bonnema, en de kades bij de gebouwen van Rijkswaterstaat, nu De Waterkant. Behoud en integratie van dit soort elementen is een verrijking van de nieuwbouw.’’

Ringerskwartier
Volgens Diepenmaat ontbreekt het in de plannen aan voldoende stedenbouwkundige samenhang. Hij noemt de recent naar buiten gebrachte ideeën over het Ringerskwartier op Overstad.

,,Als je wil dat Overstad als een deel van het centrum wordt ervaren, moet het ook aantrekkelijk zijn om van het ene deel naar het andere te lopen. Met name moet er een goede relatie zijn tussen het Ringerskwartier en het Huiswaarderplein. Die relatie ontbreekt. Het contact gaat verloren in een ’dwaalgebied’ en een onaantrekkelijk plein waar geparkeerd en bevoorraad wordt. Daar wil je als bezoekers straks toch niet zijn?’’
Van de door Christian Braak zo gewenste stedelijke diversiteit komt in de Kanaalzone nog niet veel terecht, vindt Diepenmaat.
,,De gemeente bouwt voornamelijk met ontwikkelaars, dus met partijen voor wie niets eenvoudiger is dan het bouwen van koopappartementen in een markt met een enorm woningtekort. De ontwikkelaar zit ook niet te wachten op voorzieningen in de plint van een gebouw. Dat geeft een veel onzekerder rendement dan bij woningen en garageboxen. Maar juist die voorzieningen zijn van het grootste belang voor de levendigheid.’’
Volgens Diepenmaat heeft de ontwikkelaar bovendien moeite met het integreren van bestaande kwaliteiten in nieuwbouwplannen. ,,Zo’n mooie oude schoorsteen aan het Jaagpad wordt daarom ook maar liever verplaatst dan geïntegreerd. Een gemiste kans.’’

Meebetalen

,,Als de gemeente meer wil dan alleen appartementen zal dat moeten afgedwongen worden met stedenbouwkundige plannen waarin alle noodzakelijke voorzieningen zijn verwerkt, waarin de unieke bestaande gebouwen zijn geïntegreerd en de inrichting van de openbare buitenruimte helder is vastgelegd.’’
Het is volgens Diepenmaat niet meer dan logisch dat ontwikkelaars daaraan meebetalen. ,,Een volstrekt normale gang van zaken waarover je als gemeente bij de veelal noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan prima met elkaar kunt praten. De gemeente moet dat dus blijven afdwingen. Ze piepen nou wel, die ontwikkelaars, maar in deze tijd van een enorm woningtekort en extreem lage rentestanden gaat het de sector ongetwijfeld voor de wind.’’

Bron: www.noordhollandsdagblad.nl