Doelstelling

De stichting Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA) heeft sinds haar oprichting tot doel de belangstelling voor architectuur in Alkmaar en omgeving te stimuleren en de aandacht te vestigen op ontwikkelingen in het vakgebied. Onder vakgebied verstaan we het totale werkterrein van de
ruimtelijke ordening, dus naast architectuur ook stedenbouw, landschapsarchitectuur en de inrichting van de openbare ruimte.
In principe betrekken we daarbij ook de vakgebieden van de binnenhuisarchitectuur, industriële vormgeving en omgevingskunst. Echter in toenemende mate gaat de aandacht uit naar de ruimtelijke kwaliteit en organisatie op stedelijk en boven stedelijk niveau, en naar maatschappelijke relevantie.
De middelen waarmee wij deze onderwerpen presenteren zijn onveranderd.
Wij organiseren lezingen, tentoonstellingen, exposities, symposia en incidenteel speciale activiteiten.
Bovendien organiseren wij jaarlijks de Dag van de Architectuur.
Ook onveranderd zijn de uitgangspunten waar onze onderwerpen aan moeten voldoen.

De onderwerpen van onze activiteiten moeten altijd tenminste aan één van de volgende
uitgangspunten voldoen:

 • het onderwerp is vernieuwend;
 • het gaat om een actuele ontwikkeling in het vakgebied;
 • het gaat om een activiteit van lokale en/of regionale betekenis.

We doen meer dan alleen informatie geven; we zijn een platform voor partijen die in een ruim werkveld rondom het vak architectuur een verhaal te vertellen hebben. Of die met elkaar in discussie gaan. In de afgelopen jaren hebben we jaarthema’s gehanteerd die refereerden aan de stand van zaken rondom het vak.

Organisatie

Het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar staat ingeschreven als stichting. Het AIA is opgericht in
1993; inmiddels bestaat het bijna 30 jaar Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden; voorzitter,
secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt door een groep vaste bestuursondersteuners
bijgestaan in het organiseren van de activiteiten.
Ons jaarprogramma wordt opgesteld in samenspraak met een Programmaraad. De programmaraad
bestaat uit 12 personen uit het vakgebied en uit ons omringende instanties als Mooi Noord-Holland,
Bouwend Nederland afdeling N.H.N., Landschap Noord-Holland en de gemeente Alkmaar.
Het AIA is ontstaan uit een samenwerking van de gemeente Alkmaar, Bouwend Nederland en de BNA
(de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus).
Structureel vindt een deel van onze activiteiten plaats in nauwe samenwerking met de BNA.
Incidenteel zijn er samenwerkingen met vele andere culturele en maatschappelijke instanties zoals
de Historische Vereniging Alkmaar, de Hogeschool Inholland, het TAQA Theater de Vest, de
Kunst10daagse Bergen en de samenwerkende Woningbouwverenigingen (SVNK). De administratie
van het AIA is ondergebracht bij de Stichting Kunstuitleen Alkmaar.
Het werkgebied voor onze activiteiten is Noord-Holland-Noord met als kerngebied de regio Noord-
Kennemerland.

Bestuur

 • Team: Joost Breebaart

  Joost Breebaart

  Penningmeester
 • Jan-Willem Snieder

  Secretaris
 • Team: Ed Diepenmaat

  Ed Diepenmaat

  Voorzitter

Bestuursondersteuners

 • Victorien Koningsberger

 • Jasper Klinkhamer

 • Neelie

 • Bernard Faber

Programmaraad

 • Nico Zimmermann

  ITZ-A architecten
 • Erna Winters

  Directeur Bibliotheken Kennemerwaard
 • Rob de Vries

  Architectenbureau DVUA
 • Henk de Visser

  MOOI Noord-Holland
 • Maarten Min

  Min2 bouw-kunst
 • Arnold Henselmans

  directeur Henselmans Bouwbedrijf
 • Robert Chamski

  Hogeschool Inholland
 • Ernest Briët

  directeur Stichting Landschap Noord-Holland